Podlasie

Są takie miejsca w Polsce, gdzie cały czas jeszcze daje się słyszeć szepty mające wypędzić chorobę, gdzie krzyże katolickie stoją zgodnie obok prawosławnych, a świat realny współegzystuje z magią. To Podlasie. Poznaj ciekawe miejsca na Podlasiu.

5 dni
30.03.2020 – 03.04.2020
850 zł

Świadczenia organizatora

 • Przejazd autokarem turystyczny
 • opiekę pilota
 • 4 noclegi  w pokojach 2-3 osobowych,
 • 4 śniadania, 4 obiadokolacje.

Program

Dzień 1. 

Wyjazd wcześnie rano i przejazd do Białowieży. Po drodze Góra Grabarka – wejście na górę i chwila indywidualnej modlitwy w cerkwi, nabranie świętej wody – uzdrawia oczy. Przejazd do Białowieży. Zakwaterowanie i obiadokolacja nocleg.

Dzień 2. 

Śniadanie – 08.00. Msza św. (09.00). Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo – Leśnego z bogatą ekspozycję ilustrującą historię puszczy i osadnictwa na jej terenie, oraz zwierzęta puszczy przedstawione w otoczeniu stylizowanym na naturalne. Wejście do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt, w którym żyje ok. 350 żubrów. Zadaniem Rezerwatu jest odtwarzanie hodowli żubrów, co czynią z sukcesem. W Rezerwacie zobaczymy także łosie, tarpany, wilki. Wejście do cerkwi w Hajnówce. Przejazd do Białegostoku. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3.  

Śniadanie, 08.00. Przejazd do uzdrowiska Supraśl.

Zwiedzanie monastyru i cerkwi p.w. Zwiastowania NMP oraz Muzeum Ikon, którego zbiory powstały z ikon rekwirowanych przemytnikom. Przejazd do Kruszynian i zwiedzanie meczetu oraz mizaru. Przejazd do Sokółki – poznanie historii wydarzenia eucharystycznego. Msza św. o godz. 18.00. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4. 

Śniadanie – 08.00. Zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem, z zewnątrz. Zobaczymy: Zespół pałacowy Branickich z 1.poł XVIII w., dawną lożę masońską, Zespół Katedralny, Ratusz z wieżą zegarową sięgającą 32 m, cerkiew. Msza św. w Wasilkowie (18.00), procesja na Górę Krzyży. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 5. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Tykocina, zwanego „perłą polskiego baroku” – spacer po miasteczku – zwiedzanie z przewodnikiem: rynek, kościół, synagoga i dawny dom talmudyczny – wejście do środka. Powrót do domu w godzinach wieczornych.

Ważne informacje

.

Dodatkowo płatne

 • wstępy do BPN z zagrodą Żubrów
 • Muzeum Parku Białowieskiego
 • cerkiew w Białowieży
 • muzeum ikon monastyr i cerkiew w Supraślu
 • zwiedzanie meczetu w Kruszynianach
 • opłata za przewodników w Białymstoku i Białowieży.
 • płatne 120 zł